Trondheim, 21. februar 2023:

F24 Nordics AS styrker sin markedsposisjon i Skandinavia med oppkjøpet av FramWeb AS, den ledende leverandøren av regionale massevarslingsløsninger.


Med dette oppkjøpet blir F24 den klart ledende leverandøren av løsninger for varsling og krisehåndtering i Norge. Selskapet styrker også sin tilstedeværelse i Skandinavia betydelig. 

FramWebs produkter benyttes i nesten alle norske kommuner for viktige servicemeldinger innen vannforsyning, avfallshåndtering og andre kommunale tjenester. Energiselskaper benytter løsningene for varsling ved feil i strømforsyning. FramWeb betjener også bedriftskunder og offentlige kunder over hele Skandinavia. De siste årene har selskapet vokst innenfor beredskapssektoren, og har politienheter, brannvesen og sjøredningsenheter som ledende kunder. 

Marius Røstad, administrerende direktør og Vice President Engineering i F24 Nordics AS, sier:
- Vi er veldig glade for å kunne ønske FramWeb velkommen til F24-familien og dermed skape en enda sterkere tilstedeværelse i Skandinavia. Våre produkttilbud utfyller hverandre godt, og dette er veldig gode nyheter for vår felles kundebase, som definitivt vil dra nytte av dette oppkjøpet.

Ledergruppen i FramWeb AS, inkludert administrerende direktør Vegard Aune, har forpliktet seg til å fortsette i sine stillinger og arbeide innenfor F24.
- Vi er svært glade for å bli en del av F24. Å være en del av dette internasjonale selskapet vil bety store muligheter for våre eksisterende kunder og gjøre oss i stand til å levere enda bedre tjenester. F24 vil styrke oss innen beredskapssektoren, og gjøre oss i stand til å levere enda bedre meldingsløsninger til eksisterende kunder. Vi ser fram til å forme den felles fremtiden med de øvrige selskapene i F24-gruppen, sier Aune.

Dr. Jörg Rahmer, talsperson for hovedstyret i F24-gruppen, sier:
- F24-gruppen fortsetter med dette vår vekst. FramWebs produkter passer perfekt inn i vårt tilbud, spesielt i Norden, og styrker oss ytterligere i å tilby en helhetlig portefølje for varsling, beredskap og krisehåndtering. Dette styrker ossytterligere i vårt arbeid med å etablere F24 som den ledende leverandøren av løsninger for business resillience.

F24 Nordics

F24 Nordics AS er et teknologiselskap med hovedkontor i Trondheim, og en del av F24-gruppen. 

F24 Nordics utvikler og drifter programvareløsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Selskapet har siden 2006 hatt en betydelig rolle innen nasjonal beredskap i Norge, med krisehåndteringssystemet CIM. Dette benyttes av departementer, direktorater, politi, helse, utdanningsinstitusjoner, transport, lokale og regionale myndigheter, i tillegg til en rekke større og mindre private bedrifter.

F24 

F24 er den ledende Software-as-a-Service (SaaS)-leverandøren for bedriftsmeldinger, varsling samt hendelses- og krisehåndtering i Europa. F24s løsninger støtter kunder gjennom hele verdikjeden fra høyvolumkommunikasjon i bedriftsmiljøet, til styring, risiko og etterlevelse (GRC), opp til varsling og smart hendelseskommunikasjon samt omfattende krisehåndtering. Mer enn 3000 kunder over hele verden benytter F24s løsninger for å håndtere sine kommunikasjonsbehov, som en del av deres daglige kommunikasjon av kritisk eller konfidensielt innhold, eller i tilfelle en krise.

FramWeb AS

Det 20 år gamle selskapet FramWeb har kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim, samt salgsagenter i Sverige og Danmark. Deres visjon er å sikre ansatte og verdier for bedrifter og gi sikkerhet for hele lokalsamfunn ved å levere smarte varslingssystemer. FramWeb støtter mer enn 500 kunder med et bredt spekter fra kommuner til energiselskaper, statlige organer og nødetater, sistnevnte også utenfor Norge. I en verden preget av økende sårbarhet har sikre varslingsmeldinger fra pålitelige spillere blitt viktigere for både innbyggere og profesjonelle mannskaper.


Pressekontakt F24 Nordics:

Marius Røstad
administrerende direktør og Vice President Engineering

nordics.market@f24.com

+47 924 23 780

 

Pressekontakt F24:

Dr. Stefanie Hauer
Vice President Marketing & Communication

presse@f24.com

+49 89 2323 638 75