TeamAlert for skoler og barnehager i kommunene

TeamAlert for skoler og barnehager i kommunene

TeamAlert brukes av flere kommuner, som har sett behovet for bedre varslingstjenester som en del av beredskapsplanen ved brann og terror på skoler og i barnehager.

Slik fungerer TeamAlert
TeamAlert er appbasert, og gjør det mulig for alle ansatte i skoler og barnehager å sende ut en SOS-varsling til sine kolleger når det oppstår en særlig truende situasjon. Varslingen kan sendes fra privat mobil, jobb-mobil eller nettbrett. 
Ved en varsling vil alle som er lagt inn i varslingssystemet til den aktuelle skolen eller barnehagen motta en høy lydalarm. Alarmen overstyrer stille-modus på telefonen og gjør at du raskt kan igangsette beredskapsplanen som følger den aktuelle varslingen.


Tid kan redde liv i en kritisk situasjon, og det er derfor svært viktig at de ansatte får med seg at alarmen har blitt utløst selv om mobilen er satt i stille modus.

Effektiv iverksetting av tiltak
Som regel er det enten evakuering til et trygt sted eller barrikadering i form av å låse innganger til rommet du er i, som vil være det aktuelle tiltaket. Gode planer for dette foreligger på de fleste skoler og barnehager i dag.
Det som imidlertid har manglet er et verktøy for å sende ut alarmen og dele kritisk informasjon under en alarm-situasjon, for å gi et bedre beslutningsgrunnlag for «hva er best å gjøre for meg og mine barn/elever?». Dette løser TeamAlert på en enkel og effektiv måte.

Flere funksjoner for krisehåndtering
I tillegg gir også TeamAlert andre funksjoner for krisehåndtering. Særlig aktuell for skoler og barnehager er de innebyggede funksjonene for å vise posisjon og telefonkonferanse med grupper.
En registrert bruker kan her velge å dele sin posisjonmed andre ansatte. Dette er relevant for eksempel hvis man er på tur med en gruppe barn og det inntreffer en ulykke uten at man nøyaktig vet hvor man befinner seg.
En telefonkonferanse med aktuelle nøkkelpersoner vil også bedre beslutningsgrunnlaget for de involverte, og bidra til å løse situasjonen på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Forskriftene er tydelige
Det mobilbaserte varslingssystemet TeamAlert har blitt tatt i bruk som et resultat av at kommunene har behov for å ha en effektiv kanal for beredskapen rundt kritiske hendelser som terror og pågående skyting. Kommunene er dessuten pålagt å ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, gjennom forskrifter om miljørettet helsevern. Bruk av Team Alert er også i tråd med nasjonal beredskapsplan, som omfatter varslingssystemer for ulike krise-scenarier for å ivareta sikkerheten for barn, elever og ansatte.

Ufullstendige beredskapsrutiner
I dag er situasjonen at flere kommuner har gode og innarbeidede beredskapsrutiner for brann, men mangler gjerne rutiner og varslingsverktøy for mange andre trusler. Ettersom handlingsmønsteret og beredskapsplanen hos de ansatte er helt ulike ved terror og brann, kan det heller ikke brukes samme alarmsystem for disse to ulike hendelsene.

Nye Drammen Kommune går foran
TeamAlert er nå rullet ut hos alle kommunale skoler og barnehager i nye Drammen Kommune. Det vil si over 70 skoler og barnehager. Dette er gjort i tett samarbeid med kommuneledelsen, og i tillegg til at det er gitt grundig opplæring til rektorer og styrere i barnehager, har også alle ansatte fått en omfattende digital introduksjon varslingssystemet TeamAlet og dets funksjoner. Dette har fungert svært godt, og løsningen har også blitt godt tatt imot hos alle skoler og barnehager.