Skogsindustrien - Allskog

Skogsindustrien - Allskog

TeamAlert kan redde liv i skogsindustrien. Mange i skogsindustrien jobber tidvis alene og langt fra folk. TeamAlert gjør det enkelt å kommunisere med arbeidsgiver, også ved krisesituasjoner.

En viktig jobb i skogsindustrien er det å kartlegge skog- og miljøverdier i utmark. Dette innebærer at mange medarbeidere ferdes alene på feltarbeid, gjerne en uke i gangen. Vanligvis er det kun sporadisk kommunikasjon mellom arbeidsgiver og feltarbeider i disse periodene.

Posisjon og meldingsrutiner
I det mobilbaserte varslingssystemet TeamAlert, registrerer den som skal ut i felten hvor arbeidet skal utføres, i form av å fylle inn kommune, område i kommunen og aktuelt kartblad-nummer. Dette blir så tilgjengelig i en administrasjonsmodul som arbeidsgiveren har full tilgang til, og som gir god oversikt over hvor feltarbeideren skal oppholde seg, allerede før oppdragsstart. I tillegg kan feltarbeiderne enkelt melde i fra når dagens arbeid starter og når det er utført, gjennom hele perioden. Arbeidsgiveren vet dermed umiddelbart at vedkommende er i god behold, hver dag.

Når uhellet inntreffer
Dersom en medarbeider skader seg eller får et illebefinnende under arbeidet, kan det normalt sett gå lang tid før vedkommende blir savnet. I et tenkt scenario kan savnetmeldingen komme først når det er for sent til å berge liv. For ansvarlig leder bør det være et mål å være den første som får varsel dersom en medarbeider er skadet eller savnet. Med TeamAlert er lederen sikret å motta meldingen – i form av at systemet overstyrer stillemodus på telefonen, og i tillegg aktiverer telefonens lyktfunksjon. Systemet er enkelt å bruke, og gjør at arbeidsgiver kan gi sine ansatte en tryggere arbeidssituasjon på en effektiv måte.