Industrivernselskaper trenger effektive system for varsling

Industrivernselskaper trenger effektive system for varsling

Industrivern handler først og fremst om å forebygge at farlige hendelser ikke inntreffer, men vel vitende at man aldri kan sikre seg 100%. Deretter handler det om å minimere faren og omfanget av de hendelsene som allikevel finner sted.

Vår løsning TeamAlert er designet med bakgrunn i en lang og bred erfaring innenfor beredskapsvarsling og beredskapskommunikasjon. Team Alert er designet for å hjelpe deg med de hendelsene som allikevel finner sted. For slik er nemlig verden. Og når noe skjer viser all erfaring at det er kritisk å få varslet tidlig, samt å få satt krisestab så hurtig som mulig.

Dette kan være en stor utfordring enten du er del av en stor og proff organisasjon som har tilgang både på dedikert personell og nødnett, eller i små organisasjoner der både personell og materiell er mangelfullt.

TeamAlert er designet nettopp for å løse disse utfordringene. Høy varslingslyd gjør at alle i en gruppe vil få med seg de røde alarmene uansett hvor og når de finner sted. 2-veis dialog sikrer at alle i gruppen raskt kan respondere og at alle har sammen informasjon til enhver tid. Ulike eskaleringsnivå sikrer god kommunikasjon og gjør jobben til kriselederen enklere når tiden er knapp. Og telefonkonferansen gjør det enkelt å snakke sammen når det er behov for det.

TeamAlert er enkel å innføre i en organisasjon ettersom den er så enkel å bruke og enkel å forstå. Og alle kan ta den i bruk siden den baserer seg på kommersiell teknologi og standard mobiltelefoner av typen iOS og Android. Dette gjør at dere kan legge inn flere personer i egen organisasjon som mottakere av varslinger samt at dere kan muliggjøre at ansatte kan varsle når de opplever en trussel eller trenger hjelp. Løsningen er fleksibel og tilpasses den enkelte organisasjon med ønskede funksjoner. I tillegg kan selskapet selv lage egne scenario-knapper linke disse til fysiske alarmknapper som man være an del av arbeidsantrekket og utrustningen til ansatte som er spesielt utsatt pga. farlig arbeid eller at de jobber alene.

TeamAlert er ikke bare et varslingsverktøy for en beredskapsgruppe eller for å informere og kalle inn grupper ved ulike hendelser. TeamAlert er vel så mye et HMS-verktøy som gjør det enklere for de ansatte å varsle når de opplever en krise eller trenger hjelp. Gjennom bruk av funksjoner som «SOS» for å be om akutt hjelp og dele sin posisjon med kolleger kan være med å redde liv. Funksjonen «Oppdrag» med oppdragsalarm ved ikke fullført arbeidsoppgave kan sikre at kolleger blir informert om hvem, hva og hvor en ansatt kan befinne seg uten mulighet til selv å kunne be om assistanse. Eller ansatte kan aktivere «Følg meg» og dele sine spor med utvalgte kolleger når de er på reise eller i bevegelse og føler at det gir ekstra trygghet å dele sine bevegelser med noen andre i organisasjonen. Vi har også integrert TeamAlert med fysiske alarmknapper som gjør at ansatte enda enklere kan utløse en alarm når noe truende skjer. Det kan være truende mennesker, vold og akutt behov for assistanse, at man sitter fastklemt eller opplever et hjerteinfarkt.

Ved å ta i bruk TeamAlert kan vi garantere en kortere responstid ved alvorlige hendelser. Og vi kan garantere at dere enkelt vil kunne involvere flere ansatte og samtidig gi ansatte økt trygghet på arbeidsplassen. 

TeamAlert er utviklet i Norge gjennom 20 års erfaring fra beredskapsarbeid og varslinger i organisasjoner over hele verden. TeamAlert er et sikkert verktøy som gjør det enkelt og trygt å kommunisere under en kritisk hendelse, og du vil alltid ha tilgang til dine kolleger sine kontaktdata og organisasjonen sinne grupper der uansett hva som måtte skje med bedriften sitt eget IT-system under eksempelvis et dataangrep.

Vi håper du tar deg tid til å finne ut mere om TeamAlert. Løsningen er velprøvd i mange ulike sektorer som skole, barnehage, helsesektor, kommunal beredskap, media, rednings organisasjoner, oljeindustri, matproduksjon detaljhandel, forsikring og IT-industri. Og responsen er veldig god. Den er enkel og oppfyller nettopp sin intensjon om enklere varsling i en innledende fase av en kritisk hendelse.