Alltid i beredskap

5 ting du må vite om beredskap

Kriser kommer i alle størrelser og fasonger, fra naturkatastrofer til terrorangrep og cyberangrep. Selv om de fleste bedrifter heldigvis aldri vil bli utsatt for en krise, er tendensen at antall kritiske hendelser øker. Derfor er det så viktig for bedrifter å ha en krisehåndteringsplan på plass.

Ved å være forberedt på en krise, kan virksomheter minimere tap og øke sannsynligheten for å overleve krisen. Ingen kan forutsi fremtiden, men ved å investere i krisehåndteringsberedskap beskytter bedriften både ansatte, omdømme og bunnlinje.

Les videre for 5 ting du trenger å vite om beredskap.

1. Hva er en krise og hvorfor bør bedriften forberede seg på en?

En krise kan defineres som enhver hendelse, som har potensial til å forårsake betydelig skade på en bedrift. Dette kan være en naturkatastrofe, et datainnbrudd, tilbakekalling av produkter eller andre typer nødsituasjoner. Selv om ingen kan forutsi hva fremtiden bringer, bør bedrifter være forberedt på enhver situasjon. 

Det er flere grunner til at din bedrift bør være forberedt på en krise. For det første kan en krise ha en ødeleggende effekt på bedriftens omdømme. For det andre kan en krise påvirke bunnlinjen. For det tredje kan krisen sette dine ansatte i fare. Den fjerde grunnen er at krisen kan forstyrre bedriftens daglige drift.

Det er derfor viktig for virksomheter å ha en krisehåndteringsplan på plass. Ved å være forberedt, kan du minimere tap og øke sannsynligheten for å ikke bli rammet av krisen.

2. Din bedrift kan møte flere typer kriser

Det er flere forskjellige typer kriser som bedriften din kan møte. Noen av de vanligste inkluderer naturkatastrofer, datainnbrudd, tilbakekalling av produkter og terrorangrep. Men mange andre typer nødsituasjoner kan også ramme virksomheten din.

Naturkatastrofer som flom, orkaner og jordskjelv, kan forårsake betydelig skade på eiendommen og forstyrre driften. Datainnbrudd kan kompromittere kundenes personopplysninger og føre til identitetstyveri. Tilbakekalling av produkter kan skade omdømmet ditt og bli kostbart. Terrorangrep kan i tillegg til å skade dine ansatte, også skremme bort kunder.

Det er viktig å være forberedt på enhver type krise som oppstår. Ved å ha en krisehåndteringsplan på plass, er du klar for uforutsette situasjoner.

3. Slik lager du en krisehåndteringsplan

Det å lage en krisehåndteringsplan kan virke som en vanskelig oppgave, men vil på sikt bidra til økt sikkerhet for bedriften. Her er noen tips til hvordan du lager en plan som vil fungere for din bedrift.

  1. Start med å vurdere risikoene dine. Hvilke typer kriser vil mest sannsynlig påvirke virksomheten din? Som nevnt tidligere kan eksempler på kriser være naturkatastrofer, datainnbrudd, tilbakekalling av produkter og terrorangrep.
  2. Deretter utvikler du en plan for å redusere disse risikoene. Dette kan gjøres ved å lage en gjenopprettingsplan for ulykker eller ved å organisere protokoller for håndtering av datainnbrudd.
  3. Lag en kommunikasjonsplan for å sikre at du effektivt kan kommunisere med ansatte, kunder og media under en krise. Sørg for at du har en talsperson og veletablerte kommunikasjonskanaler.
  4. Tren teamet ditt i hvordan de skal reagere på kriser. De må vite hva de skal gjøre i nødstilfeller.
  5. Test planen din regelmessig for å være sikker på at den er effektiv. Det er viktig å være tilstrekkelig forberedt, ettersom kriser kan oppstå når som helst, .

4. Gjennomføring av planen under en krise

Når en krise rammer, er det viktig å implementere krisehåndteringsplanen din raskt og effektivt. Her er noen tips til hvordan man gjør det.

  1. Hold deg rolig og ikke få panikk. Dette er lettere sagt enn gjort, men det er viktig å holde hodet kaldt under en krise.
  2. Kommuniser med ansatte, kunder og media. Sørg for at alle er klar over hva som skjer og hvilke skritt som bør tas for å løse situasjonen.
  3. Følg planen nøye. Ikke prøv å improvisere; hold deg til den opprinnelige planen.
  4. Hold deg organisert og ha kontroll på det som skjer. Dette vil hjelpe deg med å holde oversikt over situasjonen, slik at du kan sikre at alt blir håndtert riktig.
  5. Ikke glem kundene eller de ansatte.

5. Å komme seg etter en krise

En krise kan ha en ødeleggende effekt på virksomheten din. Ved å implementere en krisehåndteringsplan, kan du minimere skadene som oppstår. Men hva skjer etter at krisen er over? Hvordan kan du sikre at bedriften klarer seg og kan bygges opp igjen?

Det er flere ting du kan gjøre for å hjelpe bedriften din med å komme seg etter en krise. Først må du fokusere på å få virksomheten i gang igjen, så snart som mulig. Deretter må du gjenoppbygge tillit hos de ansatte, kundene dine og resten av samfunnet. Dette kan gjøres ved å være åpen om hva som har skjedd, og være oppmerksom på hva som må til for å løse situasjonen.

Til slutt må du gjennomføre tiltak for å forhindre at fremtidige kriser oppstår. Dette kan inkludere å styrke praksisen din for risikohåndtering, eller å innføre bedre protokoller for håndtering av datainnbrudd. Tiltakene kan hjelpe bedriften din med å komme seg etter en krise, samt sikre at den ikke skjer igjen.

Ingen virksomhet er immun mot kriser. Ved å planlegge fremover og ha en solid krisehåndteringsplan på plass, kan du minimere skader som kriser kan forårsake. Et utvalgt team med krisepersonell som er kjent med bedriftens retningslinjer og prosedyrer, vil raskt bidra til å få bedriften tilbake til normal drift.

Hvor forberedt er du på en uventet nødsituasjon?