• Hjem
  • Visjon og verdier

Visjon og verdier

Fram Web er en uavhengig og innovativ leverandør av smarte og kraftige varslingsløsninger. Dette er våre føringer:

Vi arbeider ut i fra følgende forretningsidé:
Skape verdier for kunder, enkeltmennesker og samfunn ved å levere smarte varslingssystemer på norsk.

Vår visjon er det langsiktige målet for vår virksomhet:
Samle Norge til ett varslingsrike; Bidra til et trygt og oversiktlig samfunn.

Vår misjon er vårt formål i samfunnet - og en standard vi veier handlinger og strategiske beslutninger mot:
Oppdaterte, trygge folk; Er du ikke varslet, har det ikke hendt.

Våre verdier er dine verdier: Vi leverer enkle og sikre varslingsløsninger som sikrer norske liv og fysiske verdier.