Innovative systemer for sms-varsling av folk i Norge

Hva er innovativt i Fram Webs sms-varsling i Varsling 24?

Vi kunne si dialogbasert sms-varsling med loggføring i sanntid. Eller sms-varsling sømløst integrert i CIM. Begge er nyvinninger, og vi har utviklet dem selv. Så det er for så vidt et riktig svar på spørsmålet.

Sms-varsling fra Fram Web består av et bredt spekter av produkter for telefonisk varsling, og vår sms-varsling kan løse helt ulike behov i ulike virksomheter. Både en virksomhets størrelse og virksomhetsområde vil være av stor betydning for å bestemme hvilken type sms-varsling som trengs. Og det kan være behov for særlige teknologiske tilpasninger. 

Så et mer nøyaktig svar på spørsmålet er, at vår innovasjon innen sms-varsling like gjerne består av en smal spesialtilpasning for én enkelt kunde, som av utvikling av en stor og generell løsning.

Og for å gå litt mer i dybden: Vi videreutvikler sms-varsling i tett dialog med kundene våre - det være seg stat, kommune, organisasjon eller privat bedrift. Ofte kan det være kundens behov som gir oss utgangspunktet for ny funksjonalitet i sms-varslingen.  Dialogen med en kunde kan gi oss det lille puffet som skal til for å starte utviklingsarbeidet, mot nok en ny funksjon i Varsling 24.

Hos oss er innovasjon en daglig syssel, fremprovosert av våre kunders forespørsler.