• Hjem
  • Vi aksepterer ikke grenser (...)
  • Hjem
  • Vi aksepterer ikke grenser (...)

Vi aksepterer ikke grenser for varsling i Norge

Norge er et lite land, men skal du varsle alle innbyggerne er landet langstrakt og grisgrendt, med både naturgitte og menneskeskapte hindringer for varsling.

Varsling 24 - skapt av Fram Web - er den eneste telefoniske varslingsløsningen som kan varsle alle innbyggerne i Norge der de bor. Det er i dag bare Varsling 24 som kan varsle de to husene øverst i Pasvikdalen i Finnmark og nå frem med sms-varsel eller talemelding til fasttelefon i hver krok av landet vårt.

Varsling 24 inneholder dialogbasert varsling. Det betyr at varselet kan bekreftes mottatt, på en enkel måte, og at svaret loggføres i sanntid hos avsender. I en krisesituasjon er dette en forutsetning for oversikt.

Varsling 24 er det norske, telefoniske varslingssystemet som ligger klart i hele Norge for sømløs integrasjon i CIM, beredskaps-Norges krisehåndteringsverktøy.

Våre plattformer er de eneste som konsekvent bruker norsk språk. Brukergrensesnittet er enkelt og brukerflaten er ren. Varsling 24 er kraftig, stabilt og uten nedetid.

All vår teknologiske videreutvikling fokuserer på enkelhet og inkludering.

Vi i Fram Web arbeider grenseoverskridende for å gi Norge grenseløs varsling.