• Hjem
  • Forretningsetiske prinsipper

Forretningsetiske prinsipper

Fram Web har Forretningsetiske retningslinjer

De etiske retningslinjene utgjør grunnlaget for alle våre retningslinjer og prosedyrer.

Alle tilknyttet Fram Web har et ansvar for å følge de regler og retningslinjer som bygger opp under Fram Webs verdigrunnlag, og som skaper holdninger vi kan være stolte av.

Fram Web er opptatt av at alle bidrar til en god bedriftskultur preget av trivsel og trygghet.

Fram Webs forretningsetiske retningslinjer gjelder for styremedlemmer, ledere, medarbeidere, innleide konsulenter, og andre som opptrer på vegne av selskapet.

Det er leders ansvar å gjøre disse retningslinjene kjent og sørge for etterlevelse. Alle som er involvert i selskapet har plikt til å følge disse

Fram Web skal overholde alle gjeldende offentlige lover og regler. Det samme gjelder internt fastsatte retningslinjer.