Varsling 24 Logo 02
Varsling 24 er Fram Webs innovative produkt for telefonisk varsling av folk i Norge. Dialogbasert og med loggføring i sanntid - med rik funksjonalitet, enkelt brukergrensesnitt og ren brukerflate - som sms-varsel og talemelding til fasttelefon.
Varsling 24 er skapt i Norge for norske forhold, bruker konsekvent norsk språk på alle plattformer og inneholder beredskapsvarsling, gruppevarsling, lokasjonsvarsling og befolkningsvarsling.

Beredskapsvarsling i Norge

Vi har skapt Varsling 24 Beredskapsvarsling for sømløs integrasjon med CIM - det norske krisestøtteverktøyet som brukes av norske beredskapsetater.

Les mer om Varsling 24 Beredskapsvarsling

Servicevarsling i Norge

Vi ønsket å ta servicevarsling til et nytt nivå. Varsling 24 erstatter lapper i postkasser, avlaster kundeservice og øker servicenivået hos norske bedrifter, organisasjoner og kommuner.

Les mer om servicevarsling
fra Varsling 24

Varslingsregister i Norge

Vi varsler Norge - gjennom vårt unike, alltid oppdaterte varslingsregister. Fordi ingen varsling kan være bedre enn sitt grunnlag, er dette viktig.

Les mer om varslingsregisteret
i Varsling 24

Historien-om-oss

Historien om Fram Web

Fram Web er en norsk teknologibedrift stiftet i 2003 og et ektefødt barn av inspirasjon og innovasjon.

De bergenske gründerne Jarle Heimtun, Geir Berg og Jon Steinar Dale ville bygge et telefonisk varslingssystem – så avansert, så differensiert og så kraftfullt – at det faktisk kan støtte vår samfunnsorden om den trues. Bakteppet var flere hendelser i Bergen, som understreket behovet for et effektivt system for varsling av folk, og på denne grunnen ble Varsling 24 skapt: Et innovativt varslingssystem for dialogbasert varsling i sanntid, uten nedetid, med et enkelt brukergrensesnitt og en ren brukerflate på norsk. Bergen kommune var Fram Webs pilotkunde.

I dag ledes Fram Web fra Trondheim og av John Krokstad. I Bergen sitter den innovative kjernen av utviklere – Fram Lab.

FramWeb inndeling 2000x529

Inndeling-mobil 700x430

Fram Web

John Krokstad

John Krokstad

John Krokstad er daglig leder av Fram Web. Han har bred beredskapsbakgrunn fra Sivilforsvaret. Som tidligere offentlig ansatt er han godt kjent med det offentliges systemer og rammebetingelser. Han har også mange års erfaring fra privat næringsliv, hvor han har hatt oppgaver innenfor organisasjon og markedsføring. John er samfunnsengasjert og en relasjonsbygger godt over gjennomsnittet.

Med seg i teamet har han Fram Lab - utviklerne av Varsling 24, som også håndterer kundesupport.

John treffes på telefon 56 90 14 86 eller john@framweb.no

Are Vinsnes

Are Vinsnes

Are Vinsnes er salgssjef i Fram Web. Han har beredskapsbakgrunn fra privat næringsliv, er utdannet bedriftsøkonom og er godt kjent med offentlige systemer og rammebetingelser. Han har mange års ledererfaring fra system- og tjenestesalg i Telenor og EVRY, de siste årene innenfor ERP og HR for større virksomheter. Are er en aktiv person og har en rekke styreverv innenfor idrett.

Are treffes på telefon 56 90 14 87 eller are@framweb.no